Ako Vam je zdrava životna sredina važna, pozivamo Vas da se pridružite ovom onlajn kursu. U ‎fokusu kursa su princip predostrožnosti, razvoj svesti i negovanje ženskog liderstva, kako bi se ‎prepoznali problemi koji se odnose na upotrebu hemikalija i upravljanje otpadom na javnim ‎površinama. Teme koje su obuhvaćene odnose se na pesticide, biocide, I proizvode za čišćenje, ‎potencijalne hemijske nezgode i prisustvo hemikalija u proizvodima koje svakodnevno koristimo.

Anđelka Mihajlov, Ambasador za Evropski klimatski pakt i Ambasador održivog rayvoja I životne sredine. Stručnjak Ujedinjenih nacija, konsultant i naučnica, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u penziji od 2015. godine. Poseduje više od 300 referenci vezanih za životnu sredinu i klimatske promene, a naročito za upravljanje otpadom i cirkularnu ekonomiju, hemijsko inženjerstvo, termodinamiku i nauku o materijalima, te reference vezane za konsultantske usluge u raznim zemljama. Nosilac je doktorata iz tehničkih nauka. Prepoznata je 2006. godine od strane UNEP-a kao žena lider Zapadnog Balkana za pitanja životne sredine. Bila je Ministar zaštite prirodnih bogatstava i životne sredine u Srbiji (2002–2004. g.), članica Nacionalnog komiteta za UNESCO (2008-2015. g.), članica Savetodavnog odbora EBRD-a za pitanja životne sredine i društvenu prihvatljivost (2005-2010. g.) u Londonu i članica Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji, zadužena za životnu sredinu i klimatske promene (2015-2021. g.). Važno je naznačiti da je bila i među pokretačima SAICM-a, kao I kontaktna tačka i tehnički stručnjak za Bazelsku konvenciju.

Dragana Petrović, osnivač i ekspertkinja Victoria consulting d.o.o., poseduje značajno iskustvo u radu na različitim projektima iz oblasti sistema menadžmenta, životne sredine, društvene odgovornosti i cirkularne ekonomije. Članica je više tehničkih komisija za standarde. Zalaže se za integralni pristup upravljanju hemikalijama i bavi se temama kao što su hemijski lizing, zelena hemija, održive nabavke, čistija proizvodnje, EMAS, Eko znak i cirkularna ekonomija.

Od 2013. godine je angažovana i kao predavač na obukama za sticanje zvanja savetnika za hemikalije, a poseduje i odgovarajuće stručne kvalifikacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, savetnika za hemikalije.


Dr Hristina Stevanović Čarapina, dipl.inž. Obrazovanje: Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine, Magistar tehničkih nauka. Zaposlenje: Vanredni profesor u penziji na EDUCONS Univerzitetu – Fakultet zaštite životne sredine u Sremskoj Kamenici. Držala kurseve Analiza životnog ciklusa proizvoda, Upravljanje otpadom, Analitički instrumenti u oblasti životne sredine, Upravljanje projektima iz životne sredine, Ekodizajn.

Značajne rezultate postigla je u radu na izgradnji sistema zaštite životne sredine i održivog razvoja u Republici Srbiji. Kao ekspert učestvovala u koncipiranju nacionalne zakonodavne osnove iz oblasti životne sredine, izgradnji institucija i podizanju kapaciteta u njima, kao i na izradi Projekata iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Choose a Pricing Option

This course "Fostering female leadership: training women to address chemicals and waste in the public setting" is part of IPEN's Women and Chemicals training series. The course is presented in Serbian (with English subtitles) by Andjelka Mihajlov, Dragana Petrović, and Hristina Stevanović Čarapina from EASD in Serbia.


This material has been produced with the financial contribution by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) through the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). The views herein shall not necessarily be taken to reflect the official opinion of SSNC or its donors.